ARCHIVO—FÁBRICA
9c
Escribir
Rodolfo Fogwill
Recolección

“Escribo para no ser escrito”,